Zeolit Mineral Promet

Zeoliti su rijetki prirodni minerali sedimentnog podrijetla.

Cijena: 35,84 €
Zeolit

Produkt su više milenijskog kemijskog procesa i prirodne reakcije između kondenzata vulkanskih para i oceanske vode u specifičnim geološkim uvjetima. Varijacije temperature, geografskih lokacija i drugih uvjeta imali su utjecaj na milenijske kemijske reakcije između vulkanskog pepela, lave, vode i zraka, što je uvjetovalo brojne razlike u karakteristikama i sastavu različitih vrsta zeolita.

Poznate su brojne podvrste zeolita, koje se koriste u različite svrhe u znanosti, medicini, veterini, industriji, poljoprivredi, graditeljstvu. Klinoptilolit je podvrsta zeolita koji ima kristalnu molekularnu strukturu. Ljudski ga organizam prepoznaje kao vlastitu supstancu.

Zeolit i njegovo svojstvo selektivne ionske izmjene

Zeolit ima svojstvo selektivne ionske izmjene. To znači da zbog svog negativnog naboja na sebe navlači pozitivno nabijene čestice. Kada se prije više milijuna godina formirao na način da je tekuća lava dolazila u kontakt sa morskom vodom, na sebe je navukao pozitivno nabijene ione većinom natrija, kalcija, magnezija i kalija.

Obzirom da je njegovo svojstvo ionske izmjene selektivno, zeolit na vrlo inteligentan način kod svih živih organizama zamjenjuje svoj postojeći ion minerala (Mg, Ca, K, Na) za drugu pozitivno nabijenu česticu. Većina nepoželjnih otrova, radioaktivnih čestica ili teških metala ima pozitivan naboj, a zeolit ima afinitet upravo prema takvim česticama.

Zbog svoje rešetkaste strukture snažnog negativnog naboja privlači i adsorbira teške metale, opasne kancerogene toksine, organske otrove i druge štetne supstance, tj. ionskom izmjenom omogućuje istovremene procese remineralizacije i prirodne detoksikacije.

Za suvremenu upotrebu zeolit klinoptilolit podliježe procesu jedinstvene tribomehaničke mikronizacije i aktivacije u kojem se multipliciraju njegova svojstva.

Aktivacija zeolita klinoptlolita postiže se specifičnim tehnološkim postupkom mikronizacije čestica nano dimenzija, koje su u pravilu manje od stanica ljudskog organizma. Bit metode je mikronizacija i aktivacija, što omogućava da se poznati mehanizmi kao i kapacitet njegovog djelovanja ovim tehnološkim postupkom multipliciraju. Pritom ne dolazi do promjena u kemijskom sastavu, ali se mijenjaju fizikalno-kemijska svojstva: povećava se elektrostatski naboj, kapacitet ionske izmjene, specifična aktivna površina i kapacitet apsorpcije tekućine.

Valja napomenuti kako gore opisanu strukturu ima samo podvrsta klinoptilolit te je kao takav naučinkovitiji za sve organizme.

 

kolicina-klinoptilolita.jpg

croatiakontrola-analiza-2016_2.jpg

analiza.jpg

Pakiranje 500 g
Nagradni bodovi 35,84
Zemlja porijekla Slovačka

Napomena: Proizvod je registriran kao sirovina


Vezani proizvodi